Tłumacz języka chińskiego i angielskiego, Chinese language translator and interpreter, Polish language translator and interpreter

przekłady literatury
z chińskiego :: z angielskiego :: z esperanta :: publikacje :: chińskiego:: angielskiego&esperanto :: Polish poetry :: kontakt

printer.gif, 0 kB Wersja do druku

Sonnet 18 Wlliam Shakespear
This sonnet performed on youtube

Shall I compare thee to a summer's day?
Thou art more lovely and more temperate:
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer's lease hath all too short a date,
Sometime too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimmed,
And every fair from fair sometime declines,
By chance, or nature's changing course, untrimmed.
But thy eternal summer shall not fade,
Nor lose possession of that fair thou ow'st,
Nor shall death brag thou wander'st in his shade,
When in eternal lines to time thou grow'st.
    So long as men can breathe or eyes can see,
    So long lives this, and this gives life to thee.

Powrót do spisu

printer.gif, 0 kB Wersja do druku

Sonet XVIII Wilhelm Szekspir
Ten sonet śpiewany na youtube'ie

Czyżbym z dniem letnim porównać miał ciebie?
Tyś jest piękniejsza, bardziej stonowana.
Złe wiatry kwiecie szargają po niebie
I lato czeka rychła losu zmiana.
Zbyt mocno czasem oko niebios grzeje,
Często twarz złota skryta jest i blada.
Przez zwrot natury lub losu koleje
Wdzięk swoje wdzięki nierzadko postrada.
Lecz twoje lato lśni się nieskończenie,
Nie straci nigdy wdzięku co masz w sobie;
Ni śmierć nie powie, że w jej weszłaś cienie,
Gdy w wersów wiecznych dojrzejesz ozdobie.
    Póki jest tchnienie, póki widzą oczy,
    Trwa to, a w tym się życie twoje toczy.

Przekład: Jarek Zawadzki

Powrót do spisu

Strona powitalnaMapa witrynyPolish Poetry in EnglishEnglishEsperantoChinese 波兰中文E-mailKuchnia chińska

Designed by Jarek Zawadzki jz[æt]tlumacz-chinskiego.pl Tłumaczenia języka chińskiego