Tłumacz języka chińskiego i angielskiego, Chinese language translator and interpreter, Polish language translator and interpreter

przekłady literatury
z chińskiego :: z angielskiego :: z esperanta :: publikacje :: chińskiego:: angielskiego&esperanto :: Polish poetry :: kontakt

printer.gif, 0 kB Wersja do druku

Very Like a Whale by Ogden Nash

One thing that literature would be greatly the better for
Would be a more restricted employment by the authors of simile and metaphor.
Authors of all races, be they Greeks, Romans, Teutons or Celts,
Can't seem just to say that anything is the thing it is but have to go out of their way to say that it is like something else.
What does it mean when we are told
That that Assyrian came down like a wolf on the fold?
In the first place, George Gordon Byron had enough experience
To know that it probably wasn't just one Assyrian, it was a lot of Assyrians.
However, as too many arguments are apt to induce apoplexy and thus hinder longevity.
We'll let it pass as one Assyrian for the sake of brevity.
Now then, this particular Assyrian, the one whose cohorts were gleaming in purple and gold,
Just what does the poet mean when he says he came down like a wold on the fold?
In heaven and earth more than is dreamed of in our philosophy there are great many things.
But I don't imagine that among them there is a wolf with purple and gold cohorts or purple and gold anythings.
No, no, Lord Byron, before I'll believe that this Assyrian was actually like a wolf I must have some kind of proof;
Did he run on all fours and did he have a hairy tail and a big red mouth and big white teeth and did he say Woof Woof?
Frankly I think it is very unlikely, and all you were entitled to say, at the very most,
Was that the Assyrian cohorts came down like a lot of Assyrian cohorts about to destroy the Hebrew host.
But that wasn't fancy enough for Lord Byron, oh dear me no, he had to invent a lot of figures of speech and then interpolate them,
With the result that whenever you mention Old Testament soldiers to people they say Oh yes, they're the ones that a lot of wolves dressed up in gold and purple ate them.
That's the kind of thing that's being done all the time by poets, from Homer to Tennyson;
They're always comparing ladies to lilies and veal to venison,
And they always say things like that the snow is a white blanket after a winter storm.
Oh it is, is it, all right then, you sleep under a six-inch blanket of snow and I'll sleep under a half-inch blanket of unpoetical blanket material and we'll see which one keeps warm,
And after that maybe you'll begin to comprehend dimly
What I mean by too much metaphor and simile.

Powrót do spisu

printer.gif, 0 kB Wersja do druku

Niczymże wieloryb Ogden Nash

Jedną z rzeczy, która by literaturę na lepsze pchnęła tory,
jest bardziej oszczędne użycie przez autorów porównania oraz metafory.
Autorzy wszelkiej maści: czy to Grecy czy Rzymianie, czy Germanie czy Celtowie
nie mogą się już zdaje powiedzieć, że coś jest czymś tylko każdy z nich naokoło, że coś jest jak coś innego powie.
Co to znaczy gdy czytamy:
iż Asyryjczyk się rzucił niczym wilk na owczarni bramy?
Po pierwsze George Gordon Byron był wystarczająco pojętny aby nawet nie znając wyników,
wiedzieć, że prawdopodobnie nie był to jeden Asyryjczyk ale mnóstwo Asyryjczyków.
Jednak jako że wielość sporów zwykle do apopleksji prowadzi, co życiu długiemu może zaszkodzić,
Aby było krócej, że to jeden był Asyryjczyk możemy się zgodzić.
A teraz ten osobliwy Asyryjczyk, którego kohorty lśniły purpurą i złotem
co to znaczy, że się rzucił niczym wilk na owczarni bramy? – jak to nam poeta powiada potem.
Na niebie i ziemi jest więcej niż się naszym filozofom śniło rzeczy co by można tu za przykład wziąć,
ale nie potrafię sobie wyobrazić, że istnieje wilk z purpurowymi i złotymi kohortami lub purpurowym i złotym czym bądź.
Nie, nie, lordzie Byronie, nie uwierzę, że ten Asyryjczyk był naprawdę jak wilk jeśli na to dowodów nie będę miał.
Czy biegał na czworaka, miał włochaty ogon i duży czerwony nos i duże białe kły i czy mówił a-uuu, hau-hau?
Prawdę mówiąc, nie wydaje mi się, żeby to było możliwe; a wszystko co mogłeś powiedzieć to, najwyżej,
że kohorty asyryjskie rzuciły się jak mnóstwo kohort asyryjskich będących zniszczenia zastępów Izraela coraz bliżej.
Ale się Byronowi to nie podobało zbytnio, o nie, nie, powymyślać i powtykać mnóstwo środków stylistycznych musiał Byron nieodgadły,
Czego wynikiem jest, że kiedykolwiek wspomina się wojska Starego Testamentu, to ludzie mówią: O tak to ci, których te wilki przebrane w złoto i purpurę zjadły.
Tak właśnie poeci wciąż czynią od Homera do Tennysona,
porównują zawsze pannę do lilii a cielęcina jest z dziczyzną kojarzona.
I mówią zawsze takie rzeczy jak: śnieg jest białym kocem co pokrywa wszystko wszędzie.
O tak, czyżby, no dobra, wy śpijcie pod sześciocalowym kocem śniegu a ja spał będę pod pół-calowym kocem z niepoetycznego materiału na koce i zobaczymy komu cieplej będzie.
I może po tym zaczniecie rozumieć nieco moje na ten temat zdanie
Że się u was zbyt panoszą metafora jak i porównanie.

Przekład: Jarek Zawadzki

Powrót do spisu

Strona powitalnaMapa witrynyPolish Poetry in EnglishEnglishEsperantoChinese 波兰中文E-mailKuchnia chińska

Designed by Jarek Zawadzki jz[æt]tlumacz-chinskiego.pl Tłumaczenia języka chińskiego