A translation of mine

Śnieg wiosną
Han Yu

Na Nowy Rok nie wzeszedł nawet kwiatek mały;
W drugim miesiącu nagle pierwsze pędy wstały.
A śnieg, drwiąc sobie z tego, że wiosna się spóźnia,
Sypie wśród drzew ogrodu puch swych płatków biały.

《春雪》
韩愈

新年都未有芳华,二月初惊见草芽。
白雪却嫌春色晚,故穿庭树作飞花。