Translation samples

Potatoes
by Aleksander Fredro

Potatoes in a small distillery
And men on earth shall likewise cease to be.
Four stages are there to their lives’ extent:
At first they’re squeezed and boiled and cooked, I think;
  Next they ferment,
  And then they sink.
And in the fourth stage, as if split in two,
Up goes the spirit, down – the residue.

This poem has been included in a small collection of my translated and original poems: print(new_line);.

Kartofle
Aleksander Fredro

Kartofli w gorzelni, a w świecie człowieka
Jedna kolej życia, jeden koniec czeka,
Na cztery epoki byt się ich rozkłada;
W pierwszéj się przydusza, warzy i gotuje,
  W drugiej fermentuje,
  W trzeciej opada,
Nareszcie w czwartej jakby nożem pruł,
Spirytus w górę, wywar idzie w dół.