A translation of mine

O girl!
by Stanisław Korab-Brzozowski

O girl! Fondling your swan-like neck, there sits,
Upon your shoulder now, this little dove;
Delighted so and thrilled out of his wits,
He’s bringing you your maiden dawn of love.

You can’t understand what the dove may coo,
Although there’s love and longing in this art;
He’d rather not be passionate with you,
So as to keep desires out of your heart…

Taking the thorns, he’ll softly fly away;
Perhaps, you’ll never meet again therefore…
But when you think of this affair one day,
You’ll know that no one ever loved you more!

This and other poems by Stanisław Korab-Brzozowski have been published in Before the Heart Fell Silent Collected Poems.

O dziewczę!
Stanisław Korab-Brzozowski

O dziewczę! gołąb dziś na twym ramieniu
Usiadł, z twoją szyją łabędzią się pieści,
I, tonąc cały w cudnym zachwyceniu,
Miłości pierwszą jutrzenkę ci wieści.

Choć gołąb grucha, nie rozumiesz mowy,
Kryjącej w sobie miłość i tęsknotę;
A on się lęka namiętnymi słowy
Budzić w twym sercu pragnienia spiekotę...

Odleci cicho, kryjąc w sobie ciernie –
A może nigdy nie ujrzysz go więcej...
Lecz gdy minione dzieje wspomnisz wiernie,
Poznasz, że nikt cię nie kochał goręcej!