A translation of mine

Matko Zbawiciela

Matko Zbawiciela, Pani nasza miła,
Którą to Bóg Ojciec z niebios nam posyła,
Aby życie nasze ratować tułacze,
Ciebie sławi ziemia cała,
Boś nam troski odebrała,
Odmieniła nasze długie, rzewne płacze.

Winne krzewy pędy wypuściły wiotkie
I kwiaty zapachy swe roznoszą słodkie.
Zima jakże długa dobiegła już końca.
Oto głosy brzmią radosne,
Oto mamy ciepłą wiosnę.
Deszcze nie padają, niebo pełne słońca.

Tyś dziewicą czystą, niespodzianką wielką,
O Panno Najświętsza i Odnowicielko.
Dzięki Tobie, Pani, cały świat się zmienia.
Cała natura zdziwiona
Na ten owoc Twego łona,
Boś poczęła Syna, ale bez nasienia.

Maryjo, pachnące porodziłaś kwiecie,
Którego wonność zadziwia na świecie
Przepastne niebiosa, morza, lądy wszędzie.
Boska w Twym porodzie siła.
Czystaś czysto porodziła.
Oto Córka Matką Swemu Ojcu będzie.

Usłysz Matko Święta i słowami Swymi
Módl się w dzień i w nocy za nami grzesznymi,
I chroń nas przed złymi szatana mocami.
Wybaw nas od piekieł ręki,
Wybaw nas od wiecznej męki,
Proszą Cię grzesznicy. Zmiłuj się nad nami!

Alma redemptoris mater

Alma redemptoris mater,
quam de coelis misit pater
propter salutem gentium,
tibi dicunt omnes Ave!
quia mundum solvens a vae
mutasti vocem flentium.

Jam vineae floruerunt,
flores odorem dederunt,
jam enim hyems transiit:
sonet vox jocunditatis,
quia tempus est sestatis,
imber recedens abiit.

Novitate partus casti
virgo cuncta renovasti,
cum paris clauso cardine
stupet usus et natura,
quod tu, virgo, paris pura
sine virili semine.

Maria, gignens florem,
cujus mirantur odorem
coelum, tellus, maria.
partus tuus singularis,
purum pure pura paris
genitorem filia.

Audi, mater pietatis
nos gementes pro peccatis
et a malis nos luere,
ne damnemur cum impiis
in aeternis suppliciis,
peccatorum miserere.