Przekłady literatury polskiej

Tłumaczenie beletrystyki na język obcy jest zajęciem wyjątkowo trudnym i niebezpiecznym, dlatego też nie podejmuję się go zbyt często. W kierunku przeciwnym niż na język ojczysty tłumaczę tylko poezję, gdyż ona potrafi czasem wybaczyć potknięcia językowe, za które proza skarci bezlitośnie. Poniżej przedstawiam zbiory poezji, które przetłumaczyłem.

Pierwszy z nich to wybór dwudziestu kilku wierszy należących do klasyki polskiej poezji, np. Na zdrowie, Do trupa, Bóg się rodzi, W Weronie, Niepewność, Do młodych czy Koniec XIX wieku.

Recenzję moich przekładów klasyki polskiej można znaleźć między innymi w poniższej publikacji:
Marta Kaźmierczak,„Anthologizing Poland. Polska poezja widziana z dwóch perspektyw: Jerzego Peterkiewicza i Jarka Zawadzkiego”, w: Literatura polska w świecie. T. IV: Oblicza światowości, str. 145-158.

Mój przekład wiersza Do młodych Asnyka wykorzystała Angela Cerrito w swojej książce pt. The Safest Life.

Selected Masterpieces of Polish Poetry

Selected Masterpieces of Polish Poetry
Charleston, S.C.: Booksurge, 2007
ISBN: 978-1-4196-7999-5
Fragment w serwisie Google Książki

Kolejna publikacja to zbiór wierszy Stanisława Korab-Brzozowskiego w moim przekładzie na język angielski. Poeta umarł młodo, toteż nie pozostawił po sobie wielu wierszy.

Stanisław Korab-Brzozowski

Korab-Brzozowski, Stanisław
Before the Heart Fell Silent: Collected Poems = Nim serce ucichło: poezje zebrane
Seattle: CreateSpace, 2017
ISBN: 978-1547195725
Fragment w serwisie Google Książki

Poniższa publikacja to zbiór wierszy mało znanego poety Wiesława Musiałowskiego w moim przekładzie na język angielski. Historia powstania tej publikacji jest ściśle związana z wyżej opisaną pozycją pt. Selected Masterpieces of Polish Poetry. Zdarzyło się bowiem tak, że syn poety postanowił wydać wiersze ojca w oryginale i w przekładzie na język angielski. Zapoznawszy się z moimi tłumaczeniami polskich klasyków, syn poety powierzył mi przetłumaczenie wierszy swego ojca na język angielski.

Wiesław Musiałowski

Musialowski, Wieslaw
Selected Poems = Wiersze wybrane 1996-2012
Seattle: CreateSpace, 2012
ISBN: 978-1-4775-3076-4

Poniższa publikacja to zbiór nie tylko tłumaczeń, lecz także moich własnych wierszy w języku angielskim (w tym parodii takich klasyków poezji angielskiej, jak The Tyger Blake’a czy The Passionate Shepherd to His Love Marlowe’a). Pozycja ta zawiera przekłady poezji polskiej (np. Świtezianka Mickiewicza) i chińskiej (np. obszerny fragment 《天問》Qu Yuana) na język angielski.

W drodze zupełnego wyjątku w tomiku tym znalazł się również mój przekład An die Freude Schillera na język angielski. Wyjątkowość tego przypadku polega na tym, że nie tłumaczę na ogół z języka niemieckiego.

print(new_line);

print(new_line);: Original Poems and Translations
Seattle: CreateSpace, 2016
ISBN: 978-1533422682
Fragment w serwisie Google Książki

Zachęcam też do zapoznania się z moim krótkim omówieniem problemów występujących w tłumaczeniach poezji polskiej na język chiński za pośrednictwem języka angielskiego: Chińskie wierszy Miłosza problemy.