Przekłady literatury anglojęzycznej

10 września 2017 ukaże się mała antologia poezji angielskiej pt. Cudniejszego nic ziemia ukazać nie może.

Na Wikiversity (Wikiwersytet) można przeczytać analizę translatologiczną mojego przekładu wiersza Roberta Frosta Stopping by Woods on a Snowy Evening: Robert Frost in Translation/Polish/Postój pod lasem.